*สินค้าราคาโปรโมชั่นจะไม่สามารถเปลี่ยนไซต์สินค้าได้* ค่าจัดส่ง 100 บาทเท่านั้น! สินค้าราคาปกติสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วัน* กรณีเปลี่ยนสินค้าจะมีค่าจัดส่งกลับ 150 บาท(ในกรณีที่ซื้อสินค้าพร้อม Personalization ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดชำระแบบเก็บเงินปลายทาง)

Delivery & Returns

นโยบายการจัดส่งเเละการคืนสินค้า

  • จัดส่งภายในประเทศโดย Kerry Express
  • Track พัสดุได้ที่: http://th.kerryexpress.com/th/track
  • ค่าจัดส่ง 100 บาท *กรณีเปลี่ยนสินค้าจะมีค่าจัดส่งกลับ 150 บาท
  • ช่วงเวลาการจัดส่ง: กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1-3 วันทำการ ต่างจังหวัด 2-4 วันทำการ
  • Kerry Express จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า ดังนี้: วันเสาร์ วันอาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

  • Domestic delivery will be handled by Kerry Express
  • To track your order, click here: http://th.kerryexpress.com/th/track
  • 100 baht shipping *The situation of changing the product will have the return shipping cost 150 baht.
  • Delivery duration: 1-3 working days for Bangkok and surrounding area. 2-4 working days for other provinces.
  • Kerry Express will be closed on weekends and public holidays.