Under pronation

     ลักษณะส่วนใหญ่คนเอเชีย 10% เป็นประเภทเท้า ที่มีลักษณะเอ็นร้อยหวายบิดออกด้านนอก หรือเรียกว่า “เท้าบิดนอก” หรือ “เท้าโก่ง” นั้นก็คือตรงข้ามกับเท้าบิดใน สามารถใช้รองเท้าร่วมกับประเภทเท้า Normal ได้ ไม่จำเป็นต้องเสริมฝ่าเท้าด้านในเหมือน Over Pronation เพราะจะทำให้ยิ่งโก่งขึ้นไปอีก ปัจจุบันจะยังไม่มีรองเท้าโดยเฉพาะของประเภทเท้ารูปแบบนี้ จึงใชร่วมกับ Normal