Men's running shoes - Asics

แบรนด์ ที่เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีและการซัพพอร์ต จากประเทศญีปุ่น ทุกวัสดุและขั้นตอนการผลิตมีการลงรายละเอียดไว้ทุกส่วนโดยสิ่งที่ทำให้สาวก asics มั่นใจกันจนถึงทุกวันนื้คือ เทคโนโลยีเจลที่ตอบโจทย์เรื่องการป้องกันอาการบาดเจ็บได้อย่างดีเยี่ยม