ADIDAS ADIZERO PRIME X - ADIZERO ADIOS PRO 3

* เนื่องจากสินค้ามีจำนวนจำกัด และอาจมีผู้สั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก ระบบอาจรับรายการสั่งซื้อสำเร็จพร้อมกันได้ ทางร้านจึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับรายการสั่งซื้อที่เข้ามาก่อนตามลำดับ โดยยึดจากเลขคำสั่งซื้อ สำหรับรายการสั่งซื้อที่จะไม่ได้รับสินค้า ทางเราจะรีบดำเนินการแจ้งคุณลูกค้าให้เร็วที่สุด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้