4DFWD / 4DFWD PULSE

- ระยะเวลา Pre-order 05/0821 - 10/08/21
- สินค้า Pre-order จัดส่งพร้อมกันในวันที่ 12/08/21
- เมื่อสั่งซื้อจะได้รับ E-voucher 500.-

* หมายเหตุ

- การสั่งซือแบบชำระแล้ว จะได้รับ E-voucher 500.- ภายใน 1-2 วัน
- การสั่งซื้อแบบเก็บปลายทาง จะได้รับ E-voucher 500.- หลังจากการจัดส่งสำเร็จ
- E-Voucher สามารถใช้ร่วมกับสินค้า Adidas ที่ www.arirunningstore.com เท่านั้น
E-Voucher หมดเขต 30/09/21